Lanceringsactie

In welk vergaderprofiel herkent u zich?

Vergaderen à la carte heeft een twaalftal vergaderprofielen bedacht die alles te maken hebben met de boerderij.
Welk profiel past bij u, uw collega of uw team? 

De elitaire kalkoen

De kalkoen heeft zijn afkomst mee en komt daarom wat elitair over. Maar deze vergaderaar dwingt met zijn natuurlijke overwicht wel respect af en weet heel goed waar hij over praat. Even door de houding heen prikken en je hebt een hele goede vergaderpartner aan de kalkoen. 
De struisvogel

Dit exotische dier komen we steeds vaker tegen op de Nederlandse boerderijen. Maar exotisch of niet, de struisvogel houdt helemaal niet van veranderingen. Ziet hij deze op zich afkomen dan steekt hij het liefst zijn kop in het zand. Alles bij het oude houden is zijn parool, wat er ook gebeurt. Met hem een veranderingsproces op gang brengen is onmogeiljk. Maar wil je weten hoe het er op het bedrijf altijd aan toe ging, dan kan hij je dit precies vertellen.
De aimabele geit

Vriendelijk, groepsgericht en heel prettig in de omgang.De geit is er steeds op uit om er met elkaar uit te komen.Hij knabbelt vrolijk op lastige kwesties tot ze mals en licht verteerbaar zijn voor iedereen. Het is een verademing om met deze persoon te vergaderen 
De bonkige ram

Een ram wil helemaal niet vergaderen. Wat hij vindt, dat moet gewoon gebeuren en overleggen is nutteloos. De ram is dan ook moeilijk op andere gedachten te brengen en blijft bij zijn standpunt, wat anderen daar ook van vinden. Moet hij noodgedwongen toch vergaderen dan komt hij alleen om zijn standpunt mee te delen. That's it.
De boerenfoxhond

Intelligent, waakzaam en heel actief. Zit niet graag lang stil en tijdens de vergadering zie je hem dan ook vaak tekenen op de stukken, beetje vouwen met de papieren en spelen met zijn i-phone. Maar dankzij zijn intelligentie en waakzaamheid pikt hij alles heel goed op en komt daardoor op het juiste moment met een goede eye-opener of zinvolle opmerking.
Het edele paard

Als er iemand vertrouwt op zijn intuïtie is het wel het paard. Hij kijkt wat er om hem heen gebeurt, laat iedereen zijn zegje doen en houdt daarbij altijd het overzicht. Pas nadat hij iedereen de ruimte heeft gegeven, neemt hij zelf het woord. Zo weet hij als geen ander voor elkaar te krijgen dat alle neuzen dezelfde kant op gaan staan. 
Het volgzame schaap

Het volgzame schaap is het altijd met iedereen eens.Wat je hem ook voorstelt, hij knikt instemmend. Voor ieder argument is wel wat te zeggen, zo is zijn mening. Zelf initiatief nemen is niet zijn sterkste punt. Maar als het om loyaliteit gaat dan is hij jouw man!  
Het wroetende varken

"Ja maar,".... Het wroetende varken begint zijn zinnen bijna standaard met deze woorden. Altijd weet hij wel een ander argument naar boven te halen. Vaak beginnen de andere deelnemers al te zuchten als er weer een nieuwe 'ja maar' aan komt. Maar voordeel is wel dat met een wroetend varken niets maar dan ook niets over het hoofd wordt gezien. Je kunt dan met recht spreken van een weloverwogen besluit.
Haantje de voorste en kip zonder kop

Dit zijn twee echte maatjes.Haantje de voorste roept al voor de groep goed en wel bij elkaar zit. Hij heeft ideeën te over en die laat hij ook graag horen. Ook kip zonder kop kakelt er op los zonder na te denken over verdere consequenties. Maar de wilde opmerkingen van deze twee zijn wel een prima aanjager om een discussie op gang te brengen. En in een brainstormsessie zijn deze twee onmisbaar.
De broedende kip

Peinzend zit hij bij de vergadering. Alles wat wordt gezegd, neemt hij in zich op om er vervolgens uitgebreid over na te denken en ook met heel goede ideeën te komen. Jammer dat dit vaak pas ver na de vergadering is. Een broedende kip moet je daarom al gelijk bij de voorbereidingen betrekken. Dan kan hij wel op het juiste moment met zijn gedachtengangen en ideeën komen. 

De doelgerichte stier

Als iemand doelgericht is, is het wel de stier. Niks geen tactische omwegen of strategische formuleringen. Hij gaat gewoon recht op zijn doel af, niets en niemand ontziend. Het is dan ook altijd precies duidelijk waar de stier voor staat en hij weet van knopen doorhakken. Deze vergaderaar deinst niet terug voor moeilijke beslissingen. 
De herkauwende koe

In eerste instantie lijkt deze persoon heel coöperatief. Hij knikt steeds instemmend en herhaalt graag wat een ander, liefst de baas, al heeft gezegd. Verder in de vergadering wordt echter steeds duidelijker dat hij zich gewoon slecht heeft voorbereid. Om niet door de mand te vallen, herkauwt hij alles. Maar al herkauwend komt hij uiteindelijk wel met een goed doordachte opmerking. Voor de medevergaderaars zijn door al dat herkauwen besluiten makkelijker te verteren. 

Stel nu uw eigen
arrangement samen